Luovuus Jumalan käytössä / osa 3

Laukkaava Lammas poukkoilee Herran laitumien viheriäisiltä niityiltä Taivaan Rantaan ja takaisin. Hyppää mukaan!

’Luovuus Jumalan käytössä’ -blogitekstit liittyvät suoraan Laukkaavan Lampaan podcast-jaksoihin, jotka löytyvät samalla nimellä. Tämän postauksen podcast jakson voit kuunnella tästä.

Neljäs jakso, ’Luovuus Jumalan käytössä’, pitää sisällään 5 eri osaa. Näissä osissa pohditaan luovuuden syntyä, ominaisuuksia ja sitä, miten jokainen meistä voi ottaa oman luovuutensa aktiivikäyttöön Herran työssä. 1. osa löytyy vain podcastina tästä linkistä. Sarjan blogipostaukset avautuvat parhaiten, jos kuuntelet podcastin samalla.

Postausten taustana on 2. Mooseksen kirjan 31. luku, ja sieltä jakeet 1-11. Raamattu Kansalle -käännöksen mukaan se kuuluu näin:

1 Herra puhui Moosekselle: 2 ”Katso, minä olen kutsunut nimeltä Besalelin, Uurin pojan, Huurin pojanpojan Juudan heimosta. 3 Minä olen täyttänyt hänet Jumalan Hengellä, niin että hänellä on viisautta, ymmärrystä, tietoa ja kaikenlaista taitoa 4 suunnitella ja valmistaa esineitä kullasta, hopeasta ja vaskesta, 5 työstää ja kiinnittää jalokiviä, veistää puuta ja tehdä kaikenlaisia töitä. 6 Minä olen myös antanut hänen avukseen Oholiabin, Ahisamakin pojan Daanin heimosta, ja olen antanut kaikille taitajille kyvyn tehdä kaiken, mistä olen antanut sinulle käskyn: 7 ilmestysmajan, liitonarkun, sen päälle tulevan armoistuimen, teltan koko kaluston, 8 pöydän varusteineen, lampunjalan puhtaasta kullasta kaikkine varusteineen, suitsutusalttarin, 9 polttouhrialttarin kaikkine varusteineen, altaan jalustoineen, 10 virkapuvut ja pappi Aaronin pyhät vaatteet sekä hänen poikiensa pappispuvut, 11 voiteluöljyn ja hyväntuoksuisen suitsukkeen pyhäkköä varten. Tehkööt he kaiken aivan sen käskyn mukaan, jonka minä olen sinulle antanut.”

Tämä 2. Moos. 31:n teksti sisältää myös 4 erittäin tärkeää pääperiaatetta, kun pohdimme Jumalan antamaa luovuuden lahjaa. Tässä postauksessa (ja podcastin jaksossa 4 / osa 3) otan esille niistä kolme viimeistä. (Ensimmäisen periaatteen voit lukea tästä linkistä.)

2. periaate: Jumala valitsee mitä lahjoja Hän kenellekin antaa

Pyhä Henki on osa kaikkea Jumalan luovaa toimintaa, joten ei pitäisi olla yllätys, että Pyhän Henkensä kautta Jumala antaa meillekin ne omat luovuuden lahjamme.

3. jakeessa Herra sanoo, että ”olen täyttänyt hänet Jumalan Hengellä tekemään näitä asioita”. Siis Herra on täyttänyt, Hän on valinnut lahjat, ja Hän on valinnut henkilön, kenet Hän Henkensä kautta niillä täyttää.

Onkin tärkeää olla jatkuvassa yhteydessä Pyhään Henkeen. Kysyä, mitä Hän haluaa tuoda julki, ja myös kuunnella vastaus. Jos teemme taidetta ilman Pyhän Hengen inspiraatiota ja läsnäoloa, lopputulos ei ole mitään sen ihmeellisempää kuin kansalaisopiston kurssilla piirtämämme kukka-asetelma. Henki todella tekee eläväksi!

Jumala oli valmistellut Besalelia pitkän aikaa. Hän on laittanut meihin jokaiseen tietyt ominaisuudet jo ennen syntymäämme, niin myös Besaleliin. Uskon, että Besalelilla iän myötä kasvoi suuri intohimo käsityötaitoa kohtaan, ja varmasti hän teki myös ahkerasti töitä kehittääkseen taitojaan.

Jumala oli valinnut hänet tuohon tehtävään, ja sitä silmällä pitäen Hän ”täytti hänet Jumalan Hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä ja tiedolla kaikenlaisen käsityön suhteen”.

Kaikista ei koskaan tule Besalelin kaltaista lahjakkuutta. Pointti onkin siinä, että mitä tahansa tietoa, taidollisuutta, ymmärrystä ja kätevyyttä sinulla on, se tulee Jumalalta. Jaak. 1:17 sanoo ”Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valojen Isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta.”

Me kutsumme ’luonnonlahjakkuudeksi’ henkilöä, jolla on tietty luontevuus esim. kirjoittamiseen, piirtämiseen, suunnitteluun tai vaikka tietokoneisiin. Mutta on hyvä kuitenkin muistaa, että ’luontohan’ ei näitä lahjoja ole meille antanut, vaan luonnon Luoja; Taivaan Isä.

3. periaate: Jumala antaa laajan skaalan luovuuden lahjoja

2.Moos. 31:4-5 sanoo: ”4 suunnitella ja valmistaa esineitä kullasta, hopeasta ja vaskesta, 5 työstää ja kiinnittää jalokiviä, veistää puuta ja tehdä kaikenlaisia töitä.

Jumala antoi Bezalelille monia eri luovuuden alueen lahjoja. Ja tämä oli vain yksi henkilö! Myös Bezalelin omat taipumukset ja mielenkiinnon kohteet varmasti vaikuttivat siihen, että hänestä tuli niin taitava lahjojensa käyttämisessä.

Room. 12:6 sanoo: ”Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka on meille annettu. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa.”

Varmasti Besalel oli myös rohkea käyttämään näitä taitoja, jotka oli Jumalalta saanut. Mutta aina ei ole itsestäänselvyys, että uskallamme luovuuden kautta tuoda sisintämme esille edes uskovien kesken. Moni on niin ’arvotettu’ jo alakoulussa ja aiemminkin, että olemme lopulta alkaneet itsekin uskoa siihen, että ”en osaa” ja vaikka pikkuisen osaisinkin, niin ”en saa näyttää sitä”, enkä varsinkaan olla omasta osaamisestani ylpeä.

Tämä on asia, jonka kanssa hyvin moni kamppailee, enkä ole vielä löytänyt siitä muuta ulospääsyä kuin aktiivisen, tietoisen poisopettelun negatiivisesta suhtautumisesta omaan itseeni ja omaan osaamiseeni. Meillä todellakin on lupa olla terveesti ylpeitä taidoista, joita meillä jokaisella on!

Kun puhumme ”luovuuden lahjoista”, meidän ei tule rajoittaa itseämme ajattelemaan ainoastaan esim. taiteita; maalaamista, kuvanveistoa, kirjoittamista, musiikkia, tanssia, designia, valokuvausta, tms. Kaikki ihmispyrkimykset sisältävät luovuuden lahjoja ja kykyä luoda, yksinkertaisesta juhlapöydän kattamisesta suuren tähtitieteellisiin laskelmiin!

Jokaikinen ihminen on luova:

  • joka kerta kun aloitat jonkun asian tai projektin, olet luova.
  • joka kerta kun organisoit tai koristelet jotain, olet luova.
  • joka kerta kun ratkaiset jonkun ongelman, olet luova.
  • joka kerta kun otat huumorin käyttöön jossain tilanteessa, olet luova.
  • joka kerta kun otat käyttöön tiedon, ymmärryksen ja taidollisuuden, jotka Jumala on sinulle kulloistakin tehtävää varten antanut, olet luova.

Joten: kun puhut luovuudesta, älä ajattele vain taiteita! Luovuus on niin paljon enemmän. Jumala antaa monia eri luovuuden lahjoja, ja Hän on antanut niitä myös sinulle.

4. periaate: Jumalan lahjoilla on tarkoitus

Mitä lahjoja sinulla on? Missä olet hyvä? (’En ole erityisen hyvä missään’ on täydellisen väärä vastaus, eikä sitä hyväksytä! 😎) Siihen on jokin syy, että Jumala antoi sinulle juuri nuo tietyt lahjat, jotka tekevät sinusta sinut. ❤️

2.Moos.31:6 sanoo: ”Minä olen myös antanut hänen avukseen Oholiabin, Ahisamakin pojan Daanin heimosta, ja olen antanut kaikille taitajille kyvyn tehdä kaiken, mistä olen antanut sinulle käskyn:” 

Miksi Jumala antoi Besalelille, Oholiabille ja muille miehille nuo erityiset lahjat? Varmasti he käyttivät noita samoja lahjoja moniin muihinkin asioihin, mutta Jumalalla oli heille mielessään myös tämä erityinen tehtävä.

Samoin kuin Besalelille ja pojille, myös sinulle Jumala on antanut luovuutta. Jos sydämelläsi on kertoa uskostasi ihmisille, mutta et uskalla ottaa asioita puheeksi tai et tiedä kuinka sen tekisit, niin kysy Isältä! Mitä sellaista, mitä osaat, voisit käyttää evankelioinnissa apuna?

Evankeliointihan itsessään on helppoa, koska se ei vaadi sinulta erityistä ’roolia’ vaan saat tehdä sen täysin omista lähtökohdistasi käsin. Kun olet avoin ja kun muistat, että Jumala voi käyttää mitä tahansa vahvuuttasi tai osaamistasi, niin voit olla varma, että Hän vastaa!

Kristillisyydestä ja luovuudesta

Ray Fowlerin blogitekstin pohjalta

Liian usein ajattelemme kristillisyyden olevan vain Raamattua, rukoilemista ja sunnuntaikirkkoja. Mutta niin tärkeitä kuin nuo asiat ovatkin, kristityn elämä on niin paljon laajempi kuin ne. Kristillisyydessä on kyse ihmisenä olemisesta Jumalan kunniaksi. Se siis tarkoittaa kaikkea sitä, minkä Jumala on tähän maailmaan luonut, ja kaiken ihmiskulttuurin ja luovuuden käyttöönottamista ja palauttamista Jumalalle kiittäen ja ylistäen. Kuten Paavali sanoo 1.Tim. 4:4-5 ”Kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hylättävää, kun se otetaan kiittäen vastaan ja pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella.”  Muutoin usko erottuu arkielämästä, ja silloin me menetämme todellisen vaikutusvaltamme kristittyinä maailmassa.

Seuraavassa osassa ’Luovuus Jumalan käytössä’ -jaksoa kerron, miten sinä voit antaa omat lahjasi ”takaisin” Jumalalle, ja kuinka se tapahtui minulle.

Kommenttisi: