Luovan toiminnan työtavat

Luovan toiminnan työtavat – Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle (Karjalainen, A.L., 2019) on PS-Kustannuksen julkaisema, Anna Liisa Karjalaisen toimittama kirja. Opintojeni vuoksi olen käynyt nyt läpi erityisesti musiikkiosion, ja sen jälkeen jäi vain ajatus: toivottavasti tähän tulee jatko-osa!

Olen sosiaalialan ammattilainen, ja erikoistunut yhteisötaiteen ja yhteisömusiikin mahdollisuuksiin esim. kuntoutuksessa. Taisin päästää pieniä riemun kiljahduksia, kun ammattilehdessä näin mainoksen tästä kirjasta!

Yhä enemmän on herätty kaikkinaisen luovuuden mahdollisuuksiin sosiaalialan työssä. Kuitenkin tuntuu siltä, että yksittäiset alan ammattilaiset eivät koe ”osaavansa” ohjata luovaa ryhmätoimintaa, koska heillä ei ole esim. alan harrastustaustaa. Kyse on enemmänkin siitä, että ollaan niin vahvasti luultu ettei osata!

Tämä kokoomateos on järjettömän hieno lisä suomenkieliseen ammattikirjallisuuteen. Se on omiaan inspiroimaan ja rohkaisemaan sellaistakin työntekijää / ryhmänohjaajaa, joka ei ole aiemmin uskaltanut kokeilla esim. musiikillisia tai draaman toimia. Mielelläni olisin nähnyt teoksen vielä tuplasti laajempana nykyisen vajaan 230 sivun mittaan nähden, mutta ei makeaa mahan täydeltä! 😚

Sisällysluettelosta

Sisältö on jaettu loogisesti kuuteen osaan luovuuden alan mukaan. Sisällysluettelon pääotsikot ovat:

  • Luova toiminta siltana itseen, toisiin ja osallisuuteen
  • Elämän ja arjen musiikkia – musiikillisen ilmaisun monia mahdollisuuksia
  • Väriä elämään – kuvallinen ilmaisu hyvinvointia edistämässä
  • Elämää ja ajatuksia tekstiksi – kirjoittaminen itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin tukena
  • Draaman mahdollisuudet ohjaustyössä
  • Ruumiillisuuden kuuntelu – liike ja pysähdys liikkeessä
  • Kirjoittajat

Jokainen osio sisältää johdantotekstin, tietoa kyseessä olevan luovuuden alan taustoista ja erityispiirteistä, sekä useita ideoita. Koska parhaillaan opiskelen yhteisömuusikon erikoistumistutkintoa, huomioni kiinnittyi alkuun lähinnä kirjan musiikkiosioon. Sen on kirjoittanut musiikkikasvatuksen lehtori, tutkija Laura Huhtinen-Hildén.

Johdannon jälkeen Huhtinen-Hildén tuo esiin, että elämässämme on hyvin paljon sellaista musiikkiin suoraan tai välillisesti liittyvää, mitä emme edes huomaa. Esimerkiksi rytmi, se on kaikkialla. Myös aivan tavalliset arjen äänet voivat muodostaa musiikkia, kun niitä kuuntelee ”sillä korvalla”; mietipä esim. pakkaslumen narskuntaa askelten alla… Tai vesipisaroiden ropsetta ikkunalautaan…. Hengityksesi rytmiä, veresi kohinaa korvissasi fyysisen suorituksen jälkeen, kahvilan huumaavia ääniä…

Huhtinen-Hildén kirjoittaakin meidän olevan ”musiikillisia olentoja” (mts. 23). Hän sanoo mm., että ”myös aikuisena kiinnitämme huomiota puheen sävyihin, rytmisiin elementteihin ja melodiseen kulkuun – luemme vuorovaikutustilanteiden musiikillisia viestejä” (mts. 23). Jokaisella meistä on myös kokemus musiikista ja musiikillisista elementeistä, ja sen pohjalta tuli monta ’Ahaa!’-elämystä tekstiä lukiessa.

Henkilökohtaisesti minulle kirjan paras anti on ehdottomasti konkreettiset ideat erilaisiin luoviin toimintoihin. Toimintoja voi myös varioida pienellä mielikuvituksella ryhmistä yksilötoimintaan ja päinvastoin. Jokainen osio sisältää alalleen sopivia toimintavinkkejä 10:stä 25:een kappaletta. Musiikkiosiossa ideoita on tarjottu 22.

avoin kirja, kitaran kaula, lankarullia ja siveltimia
Kirja on selkeästi taitettu, ja siitä on helppo löytää toimintaideat. Aukeaman vasemmalta sivulta näet kivan aaltoviivan, jolla ideaosat on merkitty. 🙂

Kiitokset kirjan esittelykappaleesta PS-Kustannukselle! Tässä vielä kirjan ’tekniset tiedot’:

Kommenttisi: